เขาเรียกว่าดอกอะไร

เขาเรียกว่าดอกอะไร   เป็นดอกไม้บนลานหิน

Comments

ความเห็นที่ 1

ในเบื้องต้นสกุลสาหร่ายข้าวเหนียว Utricularia แน่ๆครับ ส่วนชนิดคงต้องรอผู้รู้ท่านอื่นต่อไป ต้นไม้สกุลนี้เป็นไม้กินแมลงครับ มันจะมีกระเปาะเล็กๆที่ดักกินสัตว์ขนาดเล็กได้อยู่แถวเหง้าแถวราก เป็นเหตุผลที่ทำให้มันสามารถขึ้นอยู่ในบริเวณที่ไม่ค่อยมีดิน หรือดินไม่มีแร่ธาตุได้ดี 

ความเห็นที่ 2

ดูสีดอกและรูปทรงแล้วน่าจะเป็น Utricularia ramosissima ครับ

ความเห็นที่ 3

    เป็นพืชกินแมลงที่มีชื่อเรยกว่า"ทิพเกสร" หรือ"หญ้าฝอยเล็ก" ชื่อวิทยฯ Utricularia minutissima Vahl. วงศ์ LENTIBULARIACEAE

ความเห็นที่ 4

The picture is out of focus, but if the peduncle is hairy as it looks like from in this picture, this should be neither U. minutissima nor U. ramosissima;it is U. hirta.