ช่วยตอบด้วยนะคะ

Comments

ความเห็นที่ 1

ต้นบนน่าเป็นบวบขม 
 Luffa aegyptiaca Mill.