อยากทราบชื่อพืชคะ

ขอชื่อพืชคะ ชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยคะ

Comments

ความเห็นที่ 1

ต้นแรก ไมยราบ Mimosa pudica 
2 ไม่ทราบ แต่คล้ายเทียนนาต้นแก่มากแล้ว Jussiaea linifolia 
3 พืชตระกูลถั่ว ไม่รู้ชื่อ
4 ไม่ทราบ
5 หญ้าปากควาย Dactyloctenium aegyptium  
6 ไม่ทราบ แต่คล้ายหญ้ากาบหอย Lindernia crustacea 

ความเห็นที่ 1.1

ความเห็นที่ 2

ผมว่า คุณ savilee น่าจะตั้งสติก่อนนะครับ เพราะการที่นำรูปแบบนี้(ชัดบ้างไม่ชัดบ้าง) แล้วไม่มีข้อมูลอย่างอื่นประกอบเลย บางต้นก็ไม่มีดอกหรือผล ซึ่งการ identify ชนิดพืชนั้นต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการเพื่อจะให้ได้มาซึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชที่เราได้ทดลอง
ถ้าหากเราแค่ทำรายงานทั่วๆไป ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ คุณใช้แค่ชื่อสามัญก็เพียงพอแล้ว

แต่ถ้าคุณศึกษาอย่างละเอียด คุณก็ต้องทราบชื่อวิทยาศาสตร์ที่แน่ชัด
คุณก็ต้องใช้เอกสารทางวิชาการในการอ้างอิง หรือไม่ก็สอบถามจากผู้รู้ที่ศึกษาเฉพาะในสายงานนนั้นๆ
หรือหอพรรณไม้ (BKF) พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร (BK) หรืออาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืช เช่น ม.ขอนแก่น เป็นต้น