ชีวิตที่ใช่

สวัสดีครับ ชีวิตของคนเราจะว่ายาวมัน
ก็ยาวจะว่าสั้นมันก็สั้นนะครับ ขึ้นอยู่กับ
ว่าแต่ละคนเลือกที่จะใช้ชีวิตกันยังไง 
ชอบแบบไหนเราก็ไปกันแบบนั้นแหละ
ครับ บางคนอาจจะชอบท่องเที่ยว บาง
คนขอแค่ได้ใช้เวลากับคนที่เรารักก็พอ
แล้ว บางคนขอแค่ได้นอนอยู่บนที่นอน
อย่างเดียวก็พอไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
ชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละครับ ชอบแบบไหน
ก็ไปแบบนั้น igkbet