“อุจจาระร่วง” จาก “โรต้าไวรัส” กับพฤติกรรมเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส
รับประทานอาหาร และเครื่องดื่มที่ผลิต หรือปรุงในที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สะอาดมากเพียงพอ รวมถึงตัวพ่อครัว แม่ครัว อุปกรณ์ในการทำอาหาร อุปกรณ์ในการกินอาหาร จาน ชาม โต๊ะ เก้าอี้ในร้าน และบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรค
รับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค และไม่ได้ปรุงสุกด้วยความร้อนที่มากเพียงพอ
มือสัมผัสกับข้าวของเครื่องใช้ สิ่งของ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในสาธารณะที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค แล้วไม่ได้ล้างมือก่อนหยิบจับอาหารเข้าปาก รวมถึงการดูดนิ้ม เลียมือโดยไม่ได้ตั้งใจด้วย
ใช้ภาชนะอาหาร หรือแก้วน้ำร่วมกับคนอื่นอ่านเพิ่มเติม>>เกมยิงปลา