การออกกำลังกายให้เหมาะกับเรา

สวัสดีครับปัจจุบันนี้กระแสการออกกำลังกาย
เริ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตอนนี้นะ
ครับอาจจะเป็นเพราะเราเห็นดาราหรือคนดัง
ต่างๆเริ่มหันมาให้ความสนใจในการออกกำลัง
กายกันมากขึ้นนะครับ แต่อยากให้เราหาวิธีการ
ออกกำลังกายที่เหมาะกับเราและทำอย่างสม่ำเสมอ
ค่อยเป็นค่อยไปไม่หักโหมเพราะจะทำให้เราเล่น
ได้นานและไม่บาดเจ็บนะครับ