ทำงานกะกลางคืน เพิ่มเสี่ยงโรค “มะเร็ง”

การทำงานกะดึกมีผลต่อนาฬิกาชีวิต (circadian system) อย่างไร ?
เนื่องจากการทำงานกะ จะสัมผัสกับกลางวัน กลางคืน เป็นเวลา และรบกวนจังหวะเวลาชีวิต ผลที่สำคัญที่สุดคือการทำลายนาฬิกาชีวิตของหน้าที่ปกติของร่างกาย ซึ่งไม่เป็นที่ทราบว่าจะต้องขนาดไหนจึงจะทำให้เกิดมะเร็งคณะทำงานได้ระบุว่าการทำงานกะดึกมีหลักฐานจำกัดว่าทำให้เกิดมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในมนุษย์ แต่ไม่ได้ประมาณระดับความเสี่ยงในการสัมผัสว่าต้องขนาดเท่าใดจึงจะทำให้เป็นมะเร็งถ้าจำเป็นต้องทำงานกะดึก ควรทำอย่างไร ?อ่านเพิ่มเติม>>เกมยิงปลา