ความสมบูรณ์ของป่าไม้

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ปัจจุบันนี้
ป่าไม้ของเรานั้นมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก
นะครับถ้าเราดูจากรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
รูปถ่ายดาวเทียมที่เห็นได้ชัดเลยว่าบริเวณที่
เป็นป่าไม้นั้นกลายเป็นที่ล้านเลี่ยนเตียนโล่ง
กันเป็นจำนวนมากครับ ดังนั้นเราควรจะรนรงค์
ให้ประเทศของเราตัดไม้กันน้อยลงและปลูกไม่
ทดแทนกันให้มากขึ้นนะครับ sa gaming