เตรียมตัวไปเที่ยว

สวัสดีเพื่อนๆในบอร์ดทุกคนนะครับ ตอนนี้
ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับ เราเตรียมตัวที่จะไป
เที่ยวกันรึยังครับบางคนคงเตรียมตัวที่จะไป
เที่ยวกันอยู่ บางคนคงวางแผนที่จะนอนข้ามปี
บางคนอาจจะไปต่างประเทศแต่ยังไงก่อนออก
เดินทางอย่าลืมศึกษาข้อมูลกันดีๆนะครับแล้ว
บวกเวลาเพิ่มในการเดินทางด้วยนะครับเพราะ
คนแย่งกันไปเที่ยวเยอะครับ micro gaming