ความสะอาด ดึงดูดทรัพย์ !!!

เพราะฉะนั้น ทำความสะอาดห้องพระเป็นห้องแรก แล้วตามด้วยห้องอื่น ๆ ภายในบ้าน และรอบ ๆ บ้าน ให้บ้านของเราสะอาดน่าอยู่ ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยรอยยิ้ม พูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะ ไม่ให้มีคำหยาบเลย บรรยากาศดี ๆ ก็จะได้เกิดขึ้นภายในบ้านของเรา เทวดาก็จะได้ลงรักษา และอนุโมทนาสาธุการ

ความสะอาดเป็นการบริหารจัดการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน บ้านสะอาดเราก็สบายตาสบายใจขึ้นมาทันที เรื่องนี้พิสูจน์แล้วว่าจริง ส่วนถ้าตัวเราดูสะอาดสะอ้านไปสมัครงานที่ไหน ใคร ๆ ก็รับ ร้านค้าสะอาด ใคร ๆ ก็อยากเข้า จริงมั๊ย? จึงเป็นที่มาของวลีที่ว่า “ความสะอาดดึงดูดทรัพย์”

จริงหรือไม่ที่เงินจะเข้าถ้าเราสะอาด ก็ให้ลงมือทำความสะอาดเลย เพราะเมื่อบ้านของเราสะอาดเรา ตัวเราสะอาด เราก็มีจะความสุขขึ้นมาทันที แล้วอะไรดี ๆ ก็จะเข้ามาในชีวิตแน่นอน ให้พิสูจน์ด้วยตัวเอง

ที่มาจาก เกมยิงปลา