3 สัญญาณอันตราย “โรคลิ้นหัวใจรั่ว”


      โรคลิ้นหัวใจ พบได้ในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุ พบทั้งในเพศชายและเพศหญิง หากมีอาการบ่งชี้บวมของท้องหรือขา เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรืออยู่เฉย ๆ มีอาการเหนื่อย และไม่สามารถนอนราบได้ ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะอาจเป็นสัญญาณของอาการลิ้นหัวใจรั่ว
สัญญาณอันตราย โรคลิ้นหัวใจรั่ว
อาการที่อาจบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว คือ
1.มีอาการบวมของท้อง หรือขา
2.เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรืออยู่เฉย ๆ ยังมีอาการเหนื่อย
3.ไม่สามารถนอนราบได้
ถ้ามีอาการเหล่านี้ ให้มาพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด slotxo