ลูกอ๊อดของตัวอะไรครับ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรครับ

ลูกอ๊อดของตัวอะไรครับ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรครับ