ดูแลสายตา

สวัสดีเพื่อนๆในบอร์ดทุกคนนะครับตอนนี้
เรามีการใช้สายตาอย่างมากมายในแต่ละ
วันไม่ว่าจะเป็นการทำงานหน้าคอม การ
ใช้งานโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน
และไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนโดยการดูหนัง
ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าในแต่ละวันเรามีการ
ใช้สายตาเยอะมากจริงๆครับ ดังนั้นถ้าเป็น
ไปได้ควรหมั่นพบแพทย์หรือลดการใช้งาน
สายตาลงบ้างก็ดีนะครับ
jdb slot