สวนสาธารณะ

สวัสดีครับเพื่อนๆในบอร์ดทุกคนปัจจุบันนี้
ในตัวเมืองใหญ่ๆของประเทศเราจำนวน
สวนสาธารณะ นั้นเริ่มมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ
หรือพื้นที่สีเขียวของเราจะลดลงไปตามความ
เจริญนั่นเองครับอยากให้ประเทศของเรามอง
เห็นตรงนี้เเละพยายามรักษาสิ่งที่มีเอาไว้และ
พยายามเพิ่มมันขึ้นไปในอนาคตด้วยครับ
sboslot