5 เช็กลิสต์ “ประจำเดือน” ปกติหรือไม่ ?

5 เช็กลิสต์ “ประจำเดือน” ปกติหรือไม่ ?เลือดเลือด หรือประจำเดือนจะต้องเป็นสีแดงธรรมดา เหมือนมีแผลแล้วเลือดไหล และเลือดต้องไม่มีการแข็งตัว หรือเป็นลิ่ม ๆปริมาณของเลือดปริมาณของเลือดจะอยู่ที่ 30-80 มิลลิลิตรต่อรอบเดือนโดยประมาณ ปริมาณอาจวัดลำบาก เพราะในแต่ละคนอาจมีปริมาณของประจำเดือนมากน้อยไม่เท่ากัน ให้ลองสังเกตปริมาณเลือดของตัวเองกับครั้ง ๆ ก่อนแทนว่ามาก-น้อยกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่ระยะเวลาระยะเวลาในการมีประจำเดือน ควรอยู่ในระหว่าง 3-7 วันระยะห่างของรอบเดือน
ต้องไม่มาถี่ หรือห่างกันจนเกินไป นับจากวันแรกของเดือนที่ประจำเดือนมา ไปจนถึงวันแรกของรอบเดือนหน้า โดยเฉลี่ยสำหรับคนทั่วไปอยู่ที่ 28 วันอ่านเพิ่มเติมslotxo