งดต้มน้ำดื่ม

สวัสดีครับเพื่อนๆในบอร์ดทุกคนตอนนี้แม่น้ำ
เจ้าพระยาในประเทศของเรานี่ถือว่ามีคุณภาพ
น้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆนะครับ ซึ่งทางการ
ประปาถึงกับออกมาบอกเลยว่า ช่วงนี้ไม่ควรใช้
วิธีต้มน้ำประปาดื่ม ควรจะใช้เครื่องกรองน้ำจะเป็น
วิธีที่ดีที่สุดนั่นเอง ดังนั้นตอนนี้เราก็ไม่ควรจะบริโภค
น้ำด้วยวิธีต้มนะครับตัดสินใจซื้อเครื่องกรองน้ำมาใช้
เถอะครับราคาไม่เกิน 3000 บาทถือว่าคุ้มค่ากว่าครับ
ไฮโล