วิธีรับมือเมื่อสูญเสียคนที่รัก

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องที่ไม่ว่าใครก็จะต้องเจอ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะการสูญเสีย ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาที่จะรู้สึกเศร้า เสียใจ และร้องไห้ ยิ่งถ้าเราสูญเสียคนที่รักมากๆ ไป ก็คงต้องอาศัยระยะเวลาเข้ามาช่วย ให้ทำใจยอมรับและผ่านพ้นมันไปให้ได้จากผลการศึกษา “ความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก” โดยวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ระบุว่า ชนิดของความโศกเศร้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ1. ความเศร้าโศกแบบปกติ  เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้น ผู้สูญเสียจะแสดงความโศกเศร้าออกมาทั้งทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม และอาการทางกาย แต่จะสามารถปรับตัวให้สามารถเผชิญกับการสูญเสีย สามารถยอมรับและปรับตัวให้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ2. ความโศกเศร้าแบบผิดปกติ ผู้สูญเสียจะไม่สามารถยอมรับหรือปรับตัวต่อการสูญเสียได้ อารมณ์ความโศกเศร้าจะไม่บรรเทาลง ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ อาจพบพฤติกรรมซึมเศร้า แยกตัว รู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง รู้สึกผิด ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไร มีความคิดทำร้ายตนเอง ซึ่งความโศกเศร้าแบบผิดปกตินี้ อาจมีผลมาจากผู้สูญเสียมีประวัติการสูญเสียที่รุนแรงในชีวิต หรือประสบกับการสูญเสียแบบกะทันหัน เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตแบบพึ่งพา คิดว่าตนเองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอ่านเพิ่มเติม>>slotxo