ปะการังเทียม คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร


ปะการัง (Coral, Reef) เป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีรูปแบบการจับกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปในแต่สายพันธุ์ เช่น ปะการังสมอ ปะการังดาว ปะการังเขากวาง และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในปัจจุบันปะการังทั่วโลกถูกทำลายไปมากมายทุกปี อันเนื่องมาจากการทำประมง การดำน้ำที่ไม่ถูกต้อง การอนุรักษ์ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ซึ่งส่งผลให้ปะการังฟอกขาวและตายลง ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเลที่ใช้แนวปะการังในการวางไข่ หาอาหาร และเลี้ยงดูตัวอ่อน ด้วยเหตุนี้แนวความคิดเรื่อง ปะการังเทียม จึงถือกำเนิดขึ้นเพิ่มเติมคลิกเลย  >> slotxo