ไฟป่าออสเตรเลีย

สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในบอร์ด ตอนนี้
ไฟป่าออสเตรเลียนับว่าเป็นภัยธรรมชาติ
ที่รุนแรงที่สุดนับแต่มนุษย์โลกเราเคยมีมา
ก็ว่าได้นะครับ เพราะตอนนี้สัตว์ป่าตายไป
แล้วจำนวน 400กว่าล้านชีวิตแถมตัวที่เหลือ
ก็น่าจะไม่มีอาหารกินอีกก็น่าจะเสียชีวิตอีก
เป็นจำนวนมาก เราได้แต่ขอส่งกำลังใจให้
กับออสเตรเลียผ่านภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไป
ให้ได้ด้วยดีจริงๆครับ
starvegas