เจ้าหนี้ฟังไว้ ! ห้ามทวงหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน - เพจกฎหมายแจง แบบไหนที่เข้าข่าย การทวงหนี้ หมายถึง การทวงหนี้ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ไม่รวมการทวงหนี้ทั่วไป
          - ผู้ทวงถามหนี้ ตามกฎหมายนี้ หมายถึง ผู้ให้สินเชื่อทางการค้าปกติ, คนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้, ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน
          - ยกตัวอย่าง เจ้าหนี้ตามกฎหมายนี้ เช่น ธนาคาร, บริษัทบัตรเครดิต, บริษัทเช่าซื้อ หรือเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น
          - กรณีเพื่อนยืมเงินเพื่อน ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ จะทวงเกินวันละ 1 ครั้ง ก็ไม่ผิด
          - ถ้าเจ้าหนี้ทวงหนี้เกินวันละ 1 ครั้ง จะมีความผิดทางปกครอง ซึ่งคณะกรรมการทวงหนี้ สามารถสั่งให้หยุดได้ ถ้าไม่หยุดจะโดนโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท
          - นอกจากห้ามทวงเกินวันละ 1 ครั้งแล้ว ยังมีข้อห้ามอื่น ๆ อีก ได้แก่ ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหนี้, ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง, ห้ามประจาน
          - ระยะเวลาการทวงหนี้ ดังนี้ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น. ส่วนวันหยุดราชการทวงได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เท่านั้น
          - กฎหมายกำหนดเรื่องวิธีการทวงหนี้ แต่ลูกหนี้ก็ยังต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด

ข้อมูลดีๆจาก slotxo