ไฟป่าในออสเตรเลีย

สวัสดีครับเพื่อนๆในบอร์ดทุกคนตอนนี้เรา
มาอัพเดตสถาณการณ์ไฟป่าในออสเตรเลีย
กันต่อดีกว่านะครับเพราะเป็นเหตุการที่คนทั่ว
โลกต่างให้ความสนใจและให้กำลังใจช่วยเหลือ
เป็นอย่างมากเพราะเหตุการในครั้งนี้ถือว่าเราเสีย
ป่าไม้และสัตว์ป่าไปเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นการ
สูญเสียที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยมีมาก็ว่าได้ แต่ตอนนี้
เหตุการเหมือนจะดีขึ้นเมื่อมีฝนตกลงมาช่วยให้ไฟ
ป่าค่อยๆดับลงและเข้าสู่สถาณการที่รับมือได้ ขอให้
ผ่านไปด้วยดีนะครับ playtech