ความสำคัญของโลกร้อน

สวัสดีครับเพื่อนๆในบอร์ดทุกคนตอนนี้โลก
ของเรานั้นมีปัญหาในเรื่องของโลกร้อนกัน
เป็นอย่างมาก จนหลายประเทศทั่วโลกต่าง
ก็ออกมารณรงค์ให้ลดมลภาวะและวัสดุทุก
อย่างที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในตอนนี้นะ
ครับ ในอนาคตถ้าเรายังคงมีภาวะโลกร้อนต่อ
เนื่องไปเรื่อยๆ แบบนี้โลกของเราจะมีปัญหา
มากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมโลกหรือ
สภาพอากาศแปรปรวนนั่นเองดังนั้นเราควร
ช่วยกันลดนะครับเพื่อนๆ
joker123

Comments

ความเห็นที่ 1

it's exciting for you and you will not be disappointed in slotxo