ภัยฝุ่น

สวัสดีครับเพื่อนๆในบอร์ดทุกคนตอนนี้
ปัญหาภัยฝุ่นเป็นปัญหาระดับประเทศไป
แล้วนะครับ เพราะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่
จะแก้ไขได้ง่ายๆ แถมประเทศของเราก็คง
หวังพึ่งอะไรกับหน่วยงานราชการที่ดูแล
ทางด้านนี้ได้เลยครับเพราะเหมือนกับว่า
ไม่ได้มีแผนการรับมืออะไรเลย เราก็คงต้อง
ดูแลตัวเองและไม่ลืมใส่หน้ากากป้องกัน
ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับ
ไฮโล