ไวรัสโคโรนา” เสี่ยงติดต่อผ่าน “อุจจาระ” ห้องน้ำสาธารณะก็อันตราย

สำนักชาวซินหัวรายงานว่า นักวิจัยพบกรดนิวคลีอีกจากการเก็บตัวอย่างอุจจาระของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผู้มีอาการท้องร่วงเป็นอาการระยะแรก แทนที่จะมีไข้เหมือนผู้ติดเชื้อรายอื่น ๆ ทีมวิจัยจึงเชื่อว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อผ่านอุจจาระของผู้ป่วยอีกคนได้ การค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานการวิจัยร่วมโดยผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเหรินหมินแห่งมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยชั้นนำของจีนในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติทีมวิจัยยังเชื่อว่าอีกว่า ไวรัสโคโรนายังมีทางติดต่อโดยผ่านอุจจาระก่อนเข้าสู่ร่างกายอีกคนหนึ่งผ่านการเข้าไปทางปากอยู่ด้วย นอกเหนือจากการติดต่อผ่านละอองเสมหะ และการสัมผัส โดยอาจมาจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะที่พบเชื้อจากอุจจาระที่อาจปนเปื้อนตามชักโครก ที่กดชักโครก ด้ามจับสายชำระ กลอนประตูห้องน้ำ ฯลฯ หรืออาจปนเปื้อนตามแหล่งธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ที่ในบางพื้นที่อาจมีการกำจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ อย่างไม่ถูกต้องดังนั้น นอกจากการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันละอองเสมหะ และน้ำลายจากผู้ติดเชื้อแล้ว ยังต้องระมัดระวังในการใช้ห้องน้ำสาธารณะด้วย ควรเลือกเข้าห้องน้ำที่มีความสะอาดเพียงพอ ระมัดระวังในการสัมผัสส่วนต่าง ๆ ภายในห้องน้ำ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำเสร็จ ก่อนใช้มือหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ หรือหยิบอาหารเข้าปากต่อไปอ่านเพิ่มเติม >>slotxo