เคล็ดลับเลือกโลโก้ จาก Harvard Business Reviewงานศึกษาโลโก้เกือบ 600 ชิ้นชี้ว่า โลโก้แบบที่ “สื่อถึงสินค้าที่ขาย” ช่วยให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้ดีกว่าและช่วยกระตุ้นยอดขาย  ในขณะที่โลโก้แบบที่ “ไม่สื่อถึงสินค้าที่ขาย” เหมาะสมกว่าในกรณีที่ธุรกิจขายสินค้าหลากหลายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงในกรณีที่ธุรกิจนั้นๆ ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่พึงประสงค์ ข้อมูลจาก slotxo