‘เชอร์โนบิล’ สวรรค์ของนักท่องเที่ยว?นักท่องเที่ยวสายดาร์คหรือพวกที่นิยมไปเยือนสถานที่ที่เกิดเรื่องโศกนาฏกรรมหรือเกิดความรุนแรงคงตื่นเต้นที่ ‘เชอร์โนบิล’ ในเมืองเคียฟ ประเทศยูเครน ได้เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปดูสภาพเมืองและพื้นที่ 33 ปีหลังจากเกิดเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด 

เหตุการณ์ครั้งนั้นถือได้ว่า เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในโลก เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบระบบหล่อเย็นและระบบทำความเย็นฉุกเฉินของแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่จู่ๆ มีแรงดันไอน้ำสูงฉับพลัน และระบบตัดการทำงานอัตโนมัติไม่ทำงานทำให้เกิดระเบิดหลายครั้ง เหล็กและคอนกรีตที่ครอบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แตกกระจาย กัมมันตรังสีถูกปล่อยเข้าสู่บรรยากาศและปกคลุมทางตะวันตกของสหภาพโซเวียต ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตก ยุโรปเหนือ

ทางการยูเครน เบลารุส และรัสเซีย ต้องอพยพประชากรมากกว่า 336,000 คน ออกจากพื้นที่อย่างฉุกเฉิน มีผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดโดยตรงมากกว่า 600,000 คน มีผู้เสียชีวิตทันที 56 คน แต่ผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งจากการสัมผัสกัมมันตรังสีอาจสูงถึง 4,000 คน มีพื้นที่ดินปนเปื้อนเกือบ 50,000 ตารางกิโลเมตร และปัจจุบันยังมีกัมมันตรังสีในระดับสูงกว่าปกติ

อ่านต่อได้ที่ slotxo