โควิด-19: รู้หรือไม่? แบคทีเรียจากการไอ-จาม มีชีวิตได้นาน 45 นาที   ในช่วงที่สถานการณ์ COVID-19แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้ทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019มากเป็นพิเศษ เพราะหากละอองน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ที่ติดเชื้อไปสัมผัสบริเวณตา, จมูก, ปากของเราก็สามารถติดเชื้อได้แล้ว
แม้ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาไอหรือจามควรจะปิดปากเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้กระจาย และเป็นมารยาทที่พึงกระทำในที่สาธารณะ แต่หลายคนยังคงละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญมากนัก
รู้หรือไม่ว่า จากผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่า หลังจากไอหรือจามออกไปแล้ว เชื้อโรคบางชนิดสามารถกระจายได้ไกลถึง 4เมตร และยังมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานถึง 45นาทีเลยทีเดียว

อ่านต่อเพิ่มเติม :  pgslot