การแพร่ระบาดระยะ 3 ของ “โควิด-19” หมายความว่าอย่างไร?

ในระยะนี้เราจะได้ยินคนพูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระยะ 3 หรือเฟส 3 กันอยู่บ่อยๆ จริงๆ แล้วเฟส 3 ที่ว่าคืออะไร แล้วเมืองไทยเข้าสู่เฟส 3 หรือยัง ถ้าเข้าเฟส 3 แล้วจะอันตรายแค่ไหน เรามาดูกันการแพร่ระบาดระยะ 3 หมายความว่าอย่างไร?อธิบายว่า ระยะ 1, 2, 3ที่เราได้ยินกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรค หรือระดับความรุนแรงของโรค แต่เป็นการกำหนดระยะของการระบาดเพื่อวางแผนเสนอนโยบาย และวางมาตรการในการดูแลควบคุม และป้องกันโรค โดยเป็นการกำหนดนโยบายของแต่ละประเทศ จึงไม่ได้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วโลกสำหรับประชาชนทั่วไป เราคงไม่มีความจำเป็นต้องถาม ว่าเข้าระยะที่ 3หรือยัง เพราะไม่ว่าจะอยู่ระยะใด แนวทางการปฏิบัติตัวก็จะต้องเข้มข้นอยู่ตลอดเวลา ควรป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำในเชิงนโยบายที่จะออกมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล และควบคุมโรคอย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยกำหนดระยะการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ (ในกรณีของไวรัสโควิด-19) ออกเป็น 3ระยะ ดังนี้ระยะ 1หมายถึง การพบผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศเท่านั้น ผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยโดยติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ยังไม่พบการติดต่อของเชื้อจากคนในประเทศ เช่น ในระยะแรกของไทยในเดือนมกราคม 2563ที่พบเพียงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้นระยะ 2หมายถึง การพบผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ได้ออกไปติดเชื้อจากต่างประเทศ โดยเป็นการติดเชื้อต่อมาจากผู้ที่ติดเชื้อจากต่างประเทศมาอีกทอดหนึ่ง เช่น การพบผู้ติดเชื้อที่ทำงาน หรืออาศัยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง อย่าง คนขับรถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารต่างชาติที่ติดเชื้ออ่านเพิ่มเติม>>ดาวน์โหลด slotxo