ไวรัสโคโรนา: การแพร่ระบาดระยะ 3 ของ “โควิด-19” หมายความว่าอย่างไร?


ในระยะนี้เราจะได้ยินคนพูดถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระยะ 3 หรือเฟส 3 กันอยู่บ่อยๆ จริงๆ แล้วเฟส 3 ที่ว่าคืออะไร แล้วเมืองไทยเข้าสู่เฟส 3 หรือยัง ถ้าเข้าเฟส 3 แล้วจะอันตรายแค่ไหน เรามาดูกัน
การแพร่ระบาดระยะ 3 หมายความว่าอย่างไร?
ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า ระยะ 1, 2, 3 ที่เราได้ยินกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรค หรือระดับความรุนแรงของโรค แต่เป็นการกำหนดระยะของการระบาดเพื่อวางแผนเสนอนโยบาย และวางมาตรการในการดูแลควบคุม และป้องกันโรค โดยเป็นการกำหนดนโยบายของแต่ละประเทศ จึงไม่ได้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วโลก
 
อ่านต่อ :  pgslot