รู้เท่าทัน "โรคไต" สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา

สถานการณ์โรคไตในปัจจุบัน ข้อมูลจากการศึกษาจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ประมาณร้อยละ 17.6 ของคนไทยป่วยเป็นโรคไต คิดเป็นผู้ป่วยราว 8 ล้านคน 80,000 คนเป็นไตวายระยะสุดท้าย และมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นทุกปีๆพญ.ผ่องพรรณ ทานาค แพทย์อายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด จำเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่โรคไตวายระยะสุดท้าย ถ้าเกิดภาวะไตวาย ไตหยุดทำงาน ของเสียจะคั่งค้างในเลือดและร่างกายอาการของโรคไตผู้ป่วยจะมีอาการดังนี้เบื่ออาหารคลื่นไส้ อาเจียนอ่อนเพลียซีด โลหิตจางคันตามตัวมีจ้ำตามตัวอาเจียนเป็นเลือดน้ำท่วมปอดกระดูกเปราะบางหักง่ายปวดกระดูกถ้าของเสียค้างในสมองมาก ๆ จะมีอาการชักและสมองหยุดทำงานนอกจากนี้ผู้ป่วยจะเป็นหมัน และหมดสมรรถภาพทางเพศถ้าเกิดโรคไตวายในเด็ก เด็กจะแคระแกรนหยุดการเจริญเติบโตสาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นโรคไตวายโรคเบาหวานไตวายจากเนื้อเยื่อไตอักเสบความดันโลหิตสูงไขมันสูงโรคเอสแอลอี (SLE)โรคเกาต์นิ่วที่ไตและทางเดินปัสสาวะไตวายจากพันธุกรรมทางเดินปัสสาวะผิดปกติมาตั้งแต่เกิด ในกรณีที่ไตวายถาวรแล้ว ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะไรก็ตามวิธีรักษาโรคไตปัจจุบันนี้วงการแพทย์เราก็มีวิธีการรักษาผู้ป่วยไตวายให้มีชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ วิธีการรักษาโรคไตวายเรื้อรังมี 3 วิธีอ่านเพิ่มเติม>>ดาวน์โหลด slotxo