เครือข่ายมือถือในยุโรปเผยข้อมูลผู้ใช้กับรัฐบาลเพื่อลดการระบาดของ COVID-19

เครือข่ายมือถือในยุโรปเผยข้อมูลผู้ใช้กับรัฐบาลเพื่อลดการระบาดของ COVID-19
           เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในทวีปยุโรปในตอนนี้กำลังเข้าขั้น
วิกฤต และหลายประเทศก็ได้ทำการประกาศปิดประเทศหรือขอความร่วมมือประชาชนในการเว้น
ระยะห่างจากบุคคลอื่นๆ หรือ Social Distancing กันให้มากที่สุด และบริษัทส่วนมากก็ประกาศให้
พนักงานทำงานแบบ Work from Home รวมทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ประกาศให้
นักเรียนนักศึกษาเรียนแบบ E-learning จากที่บ้านด้วยเช่นกัน อ่านต่อ >>> slotxo