น้ำปัสสาวะของนักบินอวกาศใช้เป็นวัสดุก่อสร้างฐานที่มั่นบนดวงจันทร์ได้

น้ำปัสสาวะของนักบินอวกาศใช้เป็นวัสดุก่อสร้างฐานที่มั่นบนดวงจันทร์ได้



             ของเสียซึ่งขับถ่ายออกจากร่างกายมนุษย์ ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์ในหลาย
เรื่องมาแล้ว แต่ใครจะคาดคิดว่าการไปฉี่บนดวงจันทร์ของมนุษย์อวกาศ จะมีความสำคัญต่อการ
บุกเบิกสร้างอาณานิคมต่างดาว เพื่อใช้อยู่อาศัยอย่างถาวรในระยะยาวได้

ติดตามเรื่องอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้ได้ที่นี่เลย >>> slotxo