พื้นฐานการทําเว็บไซต์ในทฤษฏีเบื้องต้น

หลักการทําเว็บไซต์ที่ดี 

1 ความเรียบง่าย
การออกแบบเว็บไซต์ด้วยภาพกราฟฟิกหรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆรวมถึงสีสันที่เกินความพอดีจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกรำคาญในขณะเดียวกันเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายด้วยการนำเสนอเนื้อหาข้อมูลที่จำเป็นจริงๆพร้อมกับภาพกราฟิกที่พอเหมาะกับทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รับความรู้สึกดีๆมากกว่าเนื่องจากดูแล้วสบายตาไม่รบกวนสายตา

2 ความสอดคล้อง
เว็บไซต์ที่ดีควรได้รับทําเว็บไซต์ให้มีความสอดคล้องตรงกันตลอดทั้งเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโทนสี และระบบนำทางลองคิดดูว่าหากเว็บเพจแต่ละหน้าไม่สอดคล้องตรงกัน ย่อมทำให้ผู้ใช้รู้สึกถึงความไม่ต่อเนื่องสับสน ไม่มั่นใจว่ากำลังทำงานอยู่หน้าเว็บไซต์เดิมหรือเปล่า

3 ความเป็นเอกลักษณ์
เว็บไซต์ที่ดีควรสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะขององค์กร มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และส่งผลให้ผู้สนใจเข้ามาในเว็บไซต์รู้สึกได้ว่านี่คือเว็บไซต์ขององค์กรนั้นๆ

4 เนื้อหาต้องมีประโยชน์
เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียว สำหรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่จะต้องสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม ดังนั้นเนื้อหาบนเว็บไซต์ จึงต้องได้รับการอัพเดทมีความทันสมัยอยู่เสมอ เนื้อหาต้องมีความถูกต้อง และสมบูรณ์อย่างไรก็ตามจะเป็นการดี หากมีการระบุที่มาของเนื้อหาเหล่านั้น โดยเฉพาะแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือสูงมา

5 มีระบบนำทางที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
ระบบนำทางเว็บไซต์ที่ดีช่วยให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกสับสน สามารถคลิกลิงค์เพื่อไปยังหน้าเว็บต่างๆ ได้อย่างสะดวกโดยอาจใช้ภาพกราฟิก ที่มองเห็น และเข้าใจความหมายได้ในทันที เพื่อนำทางไปยังเว็บไซต์นั้นๆได้อย่างสะดวก

6 สร้างแรงดึงดูดด้วยการใช้ภาพกราฟฟิก
แน่นอนว่าเว็บไซต์ที่มีภาครับผิดชอบสร้างความดึงดูดมากกว่าเว็บไซต์ที่มีแต่เนื้อหาข้อความ แต่ในขณะเดียวกันภาพกราฟฟิก ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ก็สมควรมีเท่าที่จำเป็น ไม่ควรมีลูกเล่นมากจนเกินไป หรือใช้สีฉูดฉาดจนดูเลอะเทอะ ซึ่งอาจรบกวนสายตาของผู้ใช้งานนอกจากนี้ภาพที่นำมาใช้เป็นภาพที่สวยงาม และสมบูรณ์มีความเร็วสูงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพรวมถึงการเลือกใช้สีสัน ที่เข้ากันได้อย่างลงตัว

7 มีความเข้ากันได้
ต้องเข้าใจว่านักท่องเว็บมีอยู่ทั่วโลกมักใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเว็บไซต์ควรได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ บนสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ได้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะใช้ระบบปฏิบัติการจากค่ายใด หน้าจอที่ใช้จะมีกี่นิ้ว หรือใช้โปรแกรมท่องเว็บใดๆ ก็ตามสามารถใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พิเศษ หรือต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมนี่คือเสน่ห์ของเว็บไซต์

8 เสถียรภาพของการออกแบบเว็บไซต์
เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานมีระบบฐานข้อมูล ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่น่าเชื่อถือเพื่อสะท้อนถึงคุณภาพและความไว้วางใจ

9 เสถียรภาพของฟังก์ชันการทำงาน
เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ บนเว็บไซต์ที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงตัวอย่างเช่น ลิงค์ที่ใช้เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจจะต้องถูกต้องตรงกันกับเรื่องราวนั้นๆ เนื่องจากบางเว็บไซต์มีการลงโฆษณา Google Ads ทําให้ส่วนกรณีนี้ของลิงค์ที่ใช้เชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ภายนอกสมควรตรวจสอบอยู่เสมอ ว่าเรื่องเหล่านั้นยังคงใช้งานได้อยู่หรือไม่ ไม่ใช่เป็นลิงค์ตายหรือลิงที่ปลายทางได้ปิดการใช้งานไปแล้ว ซึ่งจัดเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยและทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึงความไม่ดีตามมา

อ้างอิงเนื้อหา
ภาพประกอบ:
on Pixabay
เนื้อหาบทความ: บางส่วนจากหนังสือวิชา พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์