วิธีทดสอบผิวแพ้ "แอลกอฮอล์เจล"

วิธีทดสอบผิวแพ้ "แอลกอฮอล์เจล"


              กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง แนะนำการใช้แอลกอฮอล์เจล การทดสอบ
การแพ้แอลกอฮอล์เจล รวมถึงแนะนำหลักการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา ในสถานการณ์
ที่เกิดโรคระบาด

เข้ามาทดสอบพร้อมวิธีแนะได้ที่นี่ : slotxo