การสวมถุงเท้า สามารถช่วยให้นอนหลับสบายได้อย่างไร

ปลายเท้าที่เย็นเฉียบอาจเป็นสาเหตุทำให้คุณมีอาการนอนไม่หลับ หลอดเลือดเกิดการบีบตัว และระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้น้อยลง ดังนั้นการให้ความอบอุ่นแก่เท้าจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงการสวมถุงเท้าก่อนเข้านอน อาจทำให้สมองรับรู้ถึงช่วงเวลาที่คุณควรเข้าพักผ่อน เนื่องจากการฝึกพฤติกรรมด้วยการใส่ถุงเท้าบ่อยๆ สามารถเป็นสัญญาณหนึ่งให้สมองได้จดจำ นำไปสู่การเตือนให้คุณเข้านอนตรงตามเวลามากขึ้นจากการศึกษาในปี 2007 รายงานว่า การสวมถุงเท้าในวัยผู้ใหญ่ ทำให้เพิ่มเวลาการนอนหลับได้ดีขึ้น และเข้านอนได้รวดเร็วกว่าเดิม เพราะเป็นการสร้างความอบอุ่น และควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว นำไปสู่การนอนหลับที่ดีแต่ถุงเท้าที่เหมาะแก่การใช้ขึ้นบนที่นอนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาความสะอาด และแยกในส่วนของถุงเท้าใส่ไปนอกบ้าน กับใส่ก่อนเข้านอนให้แน่ชัด เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกขึ้นไปสะสมบนที่นอนได้ >> slotxo