วิจัยพบ "ท้องเสีย" อีกหนึ่งอาการโรค "โควิด-19"

งานวิจัยที่เตรียมตีพิมพ์ลง The American Journal of Gastroenterology เผยว่า ในผู้ติดเชื้อโควิด-19 บางรายที่มีอาการไม่หนักมาก อาการปอดอักเสบ รวมถึงอาการที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจต่างๆ อาจจะแสดงออกมาให้เห็นในภายหลัง หรือในบางรายอาจไม่แสดงให้เห็นอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในบางรายที่ติดโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการที่เราทราบกันดีอย่าง มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และหายใจหอบเหนื่อย อาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดเชื้อ และมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไวรัสให้คนอื่นโดยไม่รู้ตัวได้ดังนั้นจึงมีคำแนะนำว่า เราไม่ควรละเลยกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการดังกล่าว แต่มีความผิดปกติของระบบย่อยอาหารอย่างกะทันหัน และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสด้วย >> รีวิวสล็อตออนไลน์