ททท.เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administrationจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย นอกจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิต ยังส่งผลกระทบรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก ต้องปิดตัวชั่วคราว หรือบ้างก็ต้องปิดกิจการถาวร เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวของไทย ที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายไป 4.1 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 2.4% ของจีดีพี ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวหายไป 8.3 ล้านคน หรือหดตัว -20.8% เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 
 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการมอบหมายให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินนโยบายเร่งด่วนในหลายด้าน โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและถูกสุขอนามัย ตามแนวคิด “ซ่อม-สร้าง” เพื่อการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและการให้บริการในรูปแบบใหม่ (New Norm) และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ภายหลังจากสถานการณ์วิกฤติไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยได้คลี่คลายลง
 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวต่อว่าขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ทำให้หลายธุรกิจเริ่มได้รับการผ่อนปรน สามารถกลับมาให้บริการได้  ด้วยมาตรฐานการใช้ชีวิตแบบปรกติใหม่ หรือ  New normal  ททท. จึงได้จัดทำโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวหรือใช้บริการเพื่อการพักผ่อนได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ภายใต้แนวทางการดำเนินการเรื่องผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับสถานประกอบการ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธารณสุข
 
 
แหล่งที่มา: slotxo