ทักษะการค้นหาตัวเองและปรับต้ว Future Skill ที่คนยุคใหม่ต้องรู้!

 

ปัจจุบัน การแข่งขันในตลาดแรงงานเพิ่มสูงขึ้นมาก สาเหตุหนึ่งมาจากการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้สิ่งต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกสบาย และทุกคนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ได้มากขึ้น คนรุ่นใหม่จึงต้องแสวงหา Future Skill หรือทักษะแห่งอนาคตที่จะทำให้เราอยู่รอดในสถานการณ์ดังกล่าวได้ นั่นก็คือ การค้นหาตัวเองและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรามาทำความรู้จักกับ Future Skill ที่ว่ากันได้ในบทความนี้เลย


pkTLCOneiek_wgyW-xmFZM9ngUlwrV3R1MIefKJc


การค้นหาตัวเองสำคัญอย่างไร

ในการขับเคลื่อนตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้นั้น หากเราค้นหาความชอบของตัวเองได้เร็ว ก็ยิ่งเดินไปสู่เป้าหมายได้ไวขึ้น Future Skill ที่ทุกคนควรมีคือการลองลงมือทำสิ่งที่สนใจ แล้วประเมินว่าเราชอบและถนัดสิ่งไหนเป็นพิเศษ เมื่อค้นหาตัวเองเจอแล้ว จะได้นำสิ่งที่ชอบและถนัดนั้นมาพัฒนาเป็นอาชีพ โดยอาจใช้เป็นหลักในการหางานที่ใช่ หรือเลือกทำงานอิสระหลายๆ อย่างตามที่ชอบและสนใจก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน แตกต่างจากคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร เพราะจะไม่สามารถระบุความต้องการและมุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายได้ดีเท่าคนที่ค้นหาตัวเองได้เร็ว


ทำไมจึงต้องรู้จักปรับตัว

ทักษะแห่งอนาคตอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือการรู้จักปรับตัวให้ทันทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการปรับที่ตัวเองหรือปรับที่กลยุทธ์ในการทำงานก็ตาม เพราะโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันพร้อมๆ กับที่มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นในตลาด บางครั้ง หากเราจำเจอยู่กับแนวคิดแบบเดิม อาจทำให้ก้าวไม่ทันคนที่ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ติดตามเทรนด์ว่าตลาดต้องการอะไร แล้วตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนไปได้


เทรนด์อาชีพที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่

ปัจจุบัน รูปแบบการทำงานและการประกอบอาชีพได้เปลี่ยนไปมาก เป็นผลจากการใช้ Future Skill ในการค้นพบความชอบและปรับตัวให้ทันกระแสโลก ตัวอย่างอาชีพที่เกิดใหม่และสร้างรายได้ได้จริงในยุคนี้ก็คือ Podcaster และ Youtuber สองอย่างที่ไม่มีระบุในรายชื่ออาชีพชัดเจนและอาจไม่ได้เป็นงานประจำ แต่สามารถทำรายได้ได้จริง หลายคนเริ่มจากการชอบฟังและชอบดูสื่อเหล่านี้ก่อน จากนั้นจึงค้นพบว่ามีความสามารถเหมือนกัน จึงพัฒนาตัวเองและผันตัวมาเป็น Creator ในช่วงแรกอาจทำเป็นเพียงงานอดิเรก แต่เมื่อจับทางได้ งานอดิเรกนั้นก็อาจสร้างรายได้ได้เทียบเท่างานประจำ และอาจไม่จำเป็นต้องลาออกจากงาน แต่สามารถทำในเวลาว่างได้เหมือนกันนี่ก็คือ Future Skill ที่คนยุคใหม่จำเป็นต้องฝึกและพัฒนาเอาไว้ เพราะไม่ได้มีประโยชน์แค่กับการทำงาน แต่ยังช่วยพัฒนาตนเองให้รู้ว่าชอบอะไร ถนัดด้านไหน และพัฒนาความชอบนั้นให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะทำให้การทำงานมีความสุขขึ้นอีกเท่าตัว