Olympus ถอนตัวจากการผลิตกล้องถ่ายภาพ

สำหรับนักเล่นกล้องถ่ายรูปคงจะไม่มีใครไม่รู้จักกับแบรด์ดังอย่าง Olympus ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.2456 รวมอายุราวๆ 100 ปี ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตขึ้น แต่แล้วข่าวกล้องล่าสุดก็ออกมาบอกว่า Olympus ประกาศถอนตัวจากการผลิตกล้องถ่ายภาพเนื้อหาข่าวกล้องมีดังต่อไปนี้วันนี้ทาง Olympus ได้มีการถอนตัวออกจากตลาดกล้องถ่ายรูป หลังจากดำเนินธุรกิจมากว่า 84 ปี โดยจะถ่ายโอนแผนกกล้องไปยัง Japan Industrial Partners Inc. ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้
 
ทางด้านของ Yasuo Takeuchi ซีอีโอของ Olympus ได้เคยเปิดเผยในปีที่แล้วว่ามีความพร้อมที่จะขายแผนกกล้องของบริษัทฯ เนื่องจากมียอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีความพยายามใช้มาตรการเพื่อรับมือกับตลาดกล้องดิจิตอลที่ตกต่ำ ซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการของสมาร์ทโฟนที่แข่งขันด้านการถ่ายภาพมากขึ้น
 
ถึงอย่างไรก็ตาม แผนกกล้องถือเป็นส่วนเล็กๆ ของธุรกิจ Olympus ยังมีธุรกิจหลักอย่างการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ กล้องเอนโดสโคป

สำหรับ Japan Industrial Partners Inc. เคยซื้อธุรกิจคอมพิวเตอร์ VAIO จาก Sony มาแล้วในปี 2014

ที่มา : https://technology.thaiza.com/