โครงการ เราเที่ยวด้วยกันเพิ่มเป็นวันละ 900

โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งหลายๆคนก็คงได้ยินข่าวนี้กันมาบ้าง เชื่อว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศษฐกิจของการท่องเที่ยวไทย และข่าวล่าสุดวันนี้ เกี่ยวกับเงิน โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน จาก 600 บาท เพิ่มเป็นวันละ 900 แต่เงื่อนไขคือต้องเที่ยวเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น

วันที่ 21 ก.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพิ่มวงเงินบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เวาเชอร์) วันละ 600 บาทต่อห้อง ในโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ที่สามารถใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าตามโครงการโอทอป ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว เป็นวันละ 900 บาทต่อห้อง สำหรับการไปเที่ยวในวันธรรมดาเท่านั้น ซึ่งการเพิ่มวงเงินครั้งนี้จะมีผลทันที โดยที่ไม่ได้อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม เพราะจะใช้วงเงินที่เหลือจากโครงการไปดำเนินการ


     ที่ประชุมครม.ยังได้รับทราบรายงานจากเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ถึงกรณีที่มีบางโรงแรมเพิ่มราคาค่าห้องพักในช่วงนี้ โดยจะไปตรวจสอบและหากพบว่าเป็นรายใดจะถูกตัดออกจากโครงการทันที ส่วนการอนุญาตให้โรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการนั้น ที่ประชุมครม.ยังไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มา     นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการภายใต้วงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ภายใต้แผนงานด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 โครงการ วงเงิน 101 ล้านบาท คือ โครงการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุสำหรับโควิด-19 ของประเทศ วงเงิน 48 ล้านบาท

     โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค รองรับสถานการณ์โควิด-19 วงเงิน 2 ล้านบาท และโครงการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ในการป้องกันและการตรวจโรคติดเชื้อโควิด-19 วงเงิน 50 ล้านบาท

ที่มา : https://news.thaiza.com/