รัฐยะไข่ของเมียนมาร์เป็นจุดเชื่อมต่อโควิด -19 แห่งใหม่เนื่องจากประเทศต่างๆพบคดี ในการประกาศที่น่าตกใจเมียนมารายงานผู้ติดเชื้อโคว

รัฐยะไข่ของเมียนมาร์เป็นจุดเชื่อมต่อโควิด -19 แห่งใหม่เนื่องจากประเทศต่างๆพบคดี
ในการประกาศที่น่าตกใจเมียนมารายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19รายใหม่ 70 รายในวันนี้ซึ่งนับเป็นจำนวนสูงสุด 1 วันนับตั้งแต่มีการตรวจพบไวรัสครั้งแรกในประเทศในเดือนมีนาคม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาระบุว่าไม่มีการแพร่เชื้อในพื้นที่ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคมถึง 16 สิงหาคมและตรวจพบการติดเชื้อประมาณ 200 รายตั้งแต่นั้นมา คดีส่วนใหญ่อยู่ในเมืองซิตตเวซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐยะไข่ทางตะวันตกและ 75% ของผู้ป่วยเหล่านี้ไม่มีอาการ กรณีล่าสุดทำให้ยอดรวมของประเทศอยู่ที่ 574 รายนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด Khin Khin Gyi ผู้อำนวยการโรคติดต่ออุบัติใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในวันนี้:
“ เราสังเกตเห็นอัตราการติดเชื้อในรัฐยะไข่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกใน 2สัปดาห์ข้างหน้า”
 
ซิตตเวอยู่ริมอ่าวเบงกอลทางตะวันตกของเมียนมาร์และทางใต้ของบังกลาเทศ มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมโรฮิงญา
 
“ รัฐยะไข่กลายเป็นจุดสำคัญสำหรับการติดเชื้อดังนั้นเราจึงถือว่าโควิด -19สายพันธุ์ใหม่ชื่อ D614G แพร่กระจายไปที่นั่นโดยมีต้นกำเนิดมาจากตลาด”
 
จากการค้นพบทางระบาดวิทยาในประเทศอื่น ๆ Khin เตือนว่าสายพันธุ์ใหม่“ สามารถแพร่กระจายได้เร็วขึ้น 10เท่า” ดังนั้นรัฐบาลจะเข้มงวดการเดินทางเข้าและออกจากรัฐยะไข่และส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และอาสาสมัครเพิ่มขึ้นเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลและเพิ่มการติดต่อ การติดตามและทดสอบในโรงพยาบาลของรัฐ
 
Khin กล่าวว่าแพทย์ 13,000คนและพยาบาลหลายพันคนพร้อมให้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐกว่า 1,300แห่งทั่วประเทศเพื่อให้การรักษาในกรณีที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เธอบอกว่าเมืองย่างกุ้งเมียวดีและรัฐยะไข่ถือเป็น“ พื้นที่เสี่ยงภัย”
 
เมียนมาร์มีประชากรประมาณ 54 ล้านคนมีพรมแดนติดกับไทยจีนอินเดียบังกลาเทศและลาว