งูในรูปคืออะไรครับ งูสามเหลี่ยมหรือเปล่า

งูในรูปคืออะไรครับ