พบแบคทีเรียยังมีชีวิต อายุ 34,000 ปี


Is this the oldest lifeform on earth? The 34,000-year-old bacteria that's still alive

Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1347528/The-34-000-year-old-bacteria-thats-alive.html#ixzz1BDADcSx8

องเข้าไปตามดูว่า น่าเชื่อถือหรือไม่ ก็พบว่า มีตีพิมพ์ใน GSA Today 


--------------------------------


Microbial communities in fluid inclusions and long-term survival in halite

 

Tim K. Lowenstein1*, Brian A. Schubert1**, Michael N. Timofeeff1

1 Dept. of Geological Sciences & Environmental Studies, State University of New York, Binghamton, New York 13902, USA

 


ABSTRACT

Fluid inclusions in modern and ancient buried halite from Death Valley and Saline Valley, California, USA, contain an ecosystem of “salt-loving” (halophilic) prokaryotes and eukaryotes, some of which are alive. Prokaryotes may survive inside fluid inclusions for tens of thousands of years using carbon and other metabolites supplied by the trapped microbial community, most notably the single-celled alga Dunaliella, an important primary producer in hypersaline systems. Deeper understanding of the long-term survival of prokaryotes in fluid inclusions will complement studies that further explore microbial life on Earth and elsewhere in the solar system, where materials that potentially harbor microorganisms are millions and even billions of years old.

------------------------------------------------คิดว่ามันน่าสนใจดี 
ที่ได้พบ  Super ย่าทวด+++++ (infinity)
ตอนยังมีชีวิตอยู่ 

Comments

ความเห็นที่ 1

โห  อายุยืนสุดๆ

ความเห็นที่ 2

น่าสนใจมากครับ ขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆ ครับ