ตกข่าวสกุล Morulius ถูกยุบ???

วันนี้เข้าไปเช็ค fishbase.org เห็นปลาในสกุลนี้ถูกยุบไปรวมกับ Labeo หมดแล้ว มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับนี่? 

Comments

ความเห็นที่ 1

รูปร่างกับทรงก็คนละแบบกัน ยุบรวมกันซะงัน เหอๆๆ

ความเห็นที่ 1.1

ทรงตัว ไม่ใช่ลักษณะที่ใช้แยกสกุลสัตว์ทั้งหลายโดยปกตินะขอรับ หากจะมีการกล่าวถึงก็มักเป็นลักษณะเสริมเท่านั้น (หรืออาจเป็นเพียงลักษณะเพื่อใช้สังเกตคร่าวๆ)

ความเห็นที่ 2

ขออนุญาตน่ะครับ ขอยกตัวอย่างปลากาดำสักนิดน่ะครับ เห็นว่าใน " Fishes of the Nam Theun and Xe Bangfai basins, Laos, with diagnoses of twenty-two new species (Teleostei: Cyprinidae, Balitoridae, Cobitidae, Coiidae and Odontobutidae). " อาจารย์ Kottelat ท่านระบุว่า chrysophekadion ถูกกำหนดให้อยู่ใน Labeo ตาม Reid(1985:288) แต่ในปี 1996 ชนิดนี้ถูกระบุว่าอยู่ในสกุล Morulius ต่อท้ายด้วย without discuusion. ครับ เท่าที่อ่านพบมีเท่านี้ครับส่วนใน "The fishes of Danau Sentarum National Park and the Kapuas Lakes area, Kalimantan Barat, Indonesia. " ท่านก็ใช้ " Labeo chrysophekadion " ส่วนตัวไม่ขออนุญาตออกความเห็นมากกว่านี้ครับ.   

ความเห็นที่ 3

สงสัยหัวเทียนบอด