ต้นไม้จะหายหมดไหม

การขาดแคลนน้ำในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การขาดแหล่งไม้ใช้สอยในประเทศ ชุมชนท้องถิ่น
ขาดแหล่งอาหาร ยา และรายได้ ปัญหาความขัดแย้งในที่ดินทำกิน และปัญหาภาวะโลกร้อนและ
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอยู่ในภาวะวิกฤต กล่าวคือ ถูกบุกรุกทำลายอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบให้เห็นอย่างเด่นชัด เช่น น้ำท่วม
ดินถล่ม ตลอดจนภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้

Comments

ความเห็นที่ 1

ช่วงนี้เป็นฤดูที่ชาวบ้านจะถางที่ดินไว้เตรียมปลูกพืชไร่

คงไม่มีอะไรถ้าเฉพาะชาวบ้านเข้าไปทำกิิน
ยกเว้นแต่มีนายทุนเข้าไปตัดปา อันนี้น่ากลัว

เพราะชาวบ้านอย่างมากก็แค่คนละไม่กี่ไร่
ส่วนใหญ่ก็พื้นที่เิดิม ๆ ที่เขาเคยทำกินมาแต่อดีต

ความเห็นที่ 2

คนส่วนใหญ่ที่บุกรุกป่า เขาก็เอาพื้นที่ตรงนั้นไปปลูกพืชชนิดอื่นๆครับ
ไม่ค่อยมีหรอก ที่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วปล่อยที่ตรงนั้นให้โล่งเปล่าๆ
ดังนั้นคำตอบคือ ต้นไม้ไม่หายไปหมดหรอกครับ
แต่ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และความสวยงามตามธรรมชาติคงหมดไป

ความเห็นที่ 3

แชร์ความเห็นบ้าง

ปัญหาทั้งหมด แก้ยังไงก็ได้แค่บรรเทา เพราะมันเกิดจากจำนวนประชากรที่มากจนเกินไปและความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงวัตนธรรมบริโภคนิยม และทุนนิยม ที่เอามาใช้กันผิดทาง อาจจะเข้าใจยากสักหน่อย แต่ผมคิดเรือ่งนี้มาเป็ฯสิบปี เพราะทำงานในสายนี้

ลองไล่กลับไปดูให้ถึงต้นตอ น้ำก๊อกมากจากไหน ไก่ที่เรากินอยู่มากจากไหน ไฟฟ้าที่เราใช้กันมาจากไหน แล้วที่ว่ามาเราใช้กันในปริมาณคนละขนาดไหน


น้ำคงนึกไม่ยาก     น้ำก๊อก > โรงผลิตดน้ำประปา > คลองประปา > แม่้น้ำ > ลำธาร > พื้นที่รับและเก็บกักน้ำฝน (ป่าไม้) > แสงแดด (ให้พลังงานกับน้ำ กลายเป็นไอ วนไปตกมาอีกที)

น้ำมันไม่ได้ขาดแคละครับ มันมีเท่าเดิม แต่ที่เราเอามาใช้ได้มันลดลง จากป่าไม้ที่ลดลง(เก็บและชะลอการปลดปล่อยออกมา)  จากมลพิษที่เราปล่อยกันลงไป (แหล่งน้ำหลายแห่งเอามาทำน้ำประปาไม่ได้แล้ว) และที่เราต้องการใช้กลับเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการใช้ชีิิวิตที่ดีขึ้น และจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น

ไก่ละ      ไก่ > โรงเลี้ยงไก่ > ไข่+อาหารไก่ > อาหารไก่มากจากไหนละ ถ้าเป็นข้าวโพด ก็ต้องทำไร่ !! > ที่ปลูกไม่พอก็ต้อง บุกรุกป่า !!


การอนุรักษ์มันอยู่ในชีิวิตประจำวัน เราต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างอาจดูลำบากในระยะแรก แต่ไม่เกินจะทำครับ  มันไม่ใช่แค่ถือถุงผ้า
เคยมีครั้งหนึ่งที่ผมได้ร่วมฟัง การเสวนาในงานสืบฯ มีคำถามคำนึงที่สะท้อนให้เห็นอะไรมากมาย

"หนูเป็นคนกรุงเทพ วันๆก็เดินอยู่แค่แถวสยาม การอนุรักษ์ป่าไม้มีประโยชน์อะไรกับหนูคะ ในเมื่อหนูก็ไม่ได้ไปเป็นคนที่ตัดไม้???"

ความเห็นที่ 4

"หนูเป็นคนกรุงเทพ วันๆก็เดินอยู่แค่แถวสยาม การอนุรักษ์ป่าไม้มีประโยชน์อะไรกับหนูคะ ในเมื่อหนูก็ไม่ได้ไปเป็นคนที่ตัดไม้???"
เห็นคำถามนี้แล้ว บอกได้ประโยคเดียวครับ "อนาจหนอประเทศชาติ"

ความเห็นที่ 4.1

เป็นความล้มเหลวทางการศึกษา ที่ไม่สามารถทำให้คนส่วนใหญ่ เข้าใจความเชื่อมโยงของชีวิตตัวเองกับธรรมชาติได้ อย่าอนาถประเทศชาติ แต่อนาถระบบการศึกษาครับ

ความเห็นที่ 4.2

ผมว่าดีแล้วครับที่เค้ารู้จักตั้งคำถาม ซึ่งมันอาจจะนำไปสู่คำตอบและความเข้าใจในส่วนอื่นๆที่เชื่อมโยงกันอย่างสมเหตุสมผล
ยังดีกว่าให้เขาตามกระแสอนุรักษ์ไปโดยไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริง

ความเห็นที่ 5

น้ำไม่ค่อยจะมี แต่คนบางกลุ่มก็ยังเอาเปรียบคนอื่น อย่างตลาดน้ำแห่งหนึ่งที่เพิ่งสร้างมีการผันน้ำเพื่อไปทำตลาดน้ำ ทั้งๆที่อำเภอด้านล่างลงมาส่วนปลายน้ำยังมีการควบคุมปิดเปิดการจ่ายน้ำเป็นเวลา ที่หนึ่งเร่งให้ประหยัดน้ำส่วนอีกที่หนึ่งจ่ายน้ำให้ไม่อั้น งง

ความเห็นที่ 5.1

แถวๆหัวหินป่ะ? หึหึหึ

ความเห็นที่ 6

มันได้เริ่มเกิดแล้วหนิ

การสูญพันธุ์ของทั้งพืชและสัตว์มากมาย

แต่ปัญหาทั้งหมด มันเริ่มที่มนุษย์ และหากจะจบ ก็ต้องจบด้วยมนุษย์ และที่มนุษย์ครับ

ทั้งระบบความคิด ศาสนา การเมือง จริยะธรรม การแพทย์ การใช้ชีวิต ของมนุษย์ ไม่ว่าชนชาติใดในโลกนี้ถือว่าล้มเหลว

ล้มเหลวที่จะใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ

ล้มเหลว ที่คิดว่าจะเอาชนะธรรมชาติได้ครับ

ความเห็นที่ 7

ว่าแต่ภาพเปิดกระทู้มันคือภาพจากที่ไหน และเกิดอะไรขึ้นครับ?