ช่วยดูให้หน่อยว่านกอะไรครับเจ้าของเขาสงสัย

Comments

ความเห็นที่ 1

Young Yellow-brested sunbird, very difficult to keep alive for long.  If possible try to return it back to the nest.  They eat nectar and a little bit of fruit and insect. 

ความเห็นที่ 2

Olive-backed sunbird ครับ Yellow-breasted นั่นมันแปลตรงตัวจากชื่อไทย

พยายามเอาคืนรังแหละครับ คิดเมนูค่อนข้างยาก นกพวกนี้

ความเห็นที่ 3

นกกินปลีอกเหลืองครับ