ขอถามเรื่องการปลูกไม้สักครับ

คือ หาข้อมูลในบทความแล้วค่อนข้างสับสน   จึงอยากขอถามว่า     การปลูกไม้สักนั้น จะต้องขออนุญาต  ตั้งแต่ตอนเป็นต้นเล็กๆ(เพิ่งปลูกเสร็จ)   หรือว่าไปขอตอนโตแล้ว(คือเราจะตัดเมื่อไหร่ก็ขอเมื่อนั้น)    แล้วการขอนั้นขอที่ไหนครับ    คือผมปลุกไม้เยอะ  ปลุกในเนื้อที่3ไร่  ประมาณ300ต้นนิดๆ   คือจะเอาไว้ปลูกบ้านในอีกสัก20ปีข้างหน้านะครับ    ช่วยชี้แนะด้วยครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ต้องขอตั้งแต่เริ่มปลูกครับ เจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบ (ถ้ารับเรื่องแล้วไม่มาตรวจก็ขอให้ออกเอกสารรับรองครับ เพื่อป้องกันไม้สวมตอ) แล้วก่อนตัดก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ ทุกอย่างดำเนินการที่ป่าไม้จังหวัดที่เราอยู่ครับ

ความเห็นที่ 2

ปลูกก่อนพอเริ่มโตค่อยไปขึ้นก็ได้ครับ

ของที่บ้านปลูกตั้งนานแล้ว ยังไม่เคยไปขึ้นเลยครับ
++++++++++

ถ้าไปขึ้นเหมือนจะได้รับเงินอุดหนุน
และจะสะดวกเวลาเราต้องการขายออกไป
+++++++++
s6302914.jpg

ความเห็นที่ 3

ไม่ทราบว่าปลูกนานยังครับ    รดน้ำยังไงบางครับ           ตอนปลุกใหม่ๆเพิ่งลงดิน  ต้องรดน้ำยังไงครับแนะนำทีครับ

ความเห็นที่ 4

ปีแรก ๆ ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ยปีละครั้ง

อย่าให้ไฟเข้า

ความเห็นที่ 5

แล้วเรื่งอรดน้ำละครับ   คือ  ตอนนี้ผม  รดทุกวันเลย  ...  แต่เท่าที่รู้คือๆไม่ต้องรดมาก  แต่  ช่วงนี้ฝนมันไม่ลงอะ  บางทีใบมันดูเหี่ยวๆ  อะครับ

ความเห็นที่ 6

ไม้สักเป็นไม้หวงห้ามตาม พรบ.ป่าไม้ การทำไม้สักออกเพื่อการค้า หรือใช้ในครัวเรือน แม้จะปลูกในพื้นที่กรรมสิทธิ์ ทั้งที่ปลูกเป็นสวนป่า ปลูกเป็นแนวรั้ว หรือปลูกเล่นๆ จำเป็นต้องทำการขออนุญาตในการตัด โค่น และแปรรูปทุกครั้งโดยติดต่อที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อใจงหวัดนั้นๆ หรือ สำนักงานทรัพยากรป่าไม้จังหวัด... ของกรมป่าไม้ ส่วนในกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกรณีปลูกป่าเศรษฐกิจ แบบสวนป่าเอกชนเดิมกรมป่าไม้ มีการสนับสนุนงบประมาณให้ แต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเลืกไปหรือยัง เพราะสามารถขอขึ้นทะเบียนสวนป่าเพื่อขอรับเงินสนับสนุนโดยแบ่งเป็นงวดๆ ในแต่ละปี

ในการปลูกสัก มักจะใช้เหง้าปลูก หรือกล้าไม้ปลูก โดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะปลูก 4x4 เมตร ไร่ละ 100 ต้น โดยเตรียมหลุมปลูกเดือน พค. ปลูกได้ตั้งแต่ มิย. โดยควรมีการกำจัดวัชพืชในแปลงทุกปีโดยเฉพาะปีที่ 1-3 และควรให้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ย 15-15-15 ปีละ 1 ครั้ง พื้นที่ที่มีปัญหาไฟป่าควรทำแนวกันไฟด้วย การให้น้ำ ปีที่1 ควรให้น้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง เนื่องจากสักเป็นไม้ผลัดใบ ช่วงแล้งจะทิ้งใบ