สงสารปลวกจัง

Comments

ความเห็นที่ 1

ตึงโป๊ะ !

ความเห็นที่ 2

กรรม....