อยากทราบชื่อต้นไม้ครับ

นานๆมาที มีแค่ต้นไม้ 2 ต้น รบกวนด้วยครับ ไม่มีข้อมูลเลยครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

กล้วยไม้สกุล Staurochilus ในไทยมี 6 ชนิด แต่ชนิดนี้ไม่แน่ใจ

ความเห็นที่ 2

ต้นแรกเห็นสีดอกแล้วนึกถึง Grammatophyllum scriptum ที่เคยถ่ายมาเลย
ลองค้นๆกล้วยไม้สกุล Staurochilus ก็ใกล้เคียงกับดอกนี้เลย แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน

ความเห็นที่ 3

ต้นทืี่2 อยู่ในวงศ์ปอ (Malvaceae)ครับ

ความเห็นที่ 4

กล้วยไม้น่าจะอยู่ในสกุล Dipodium แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นชนิดไหน เพราะที่เป็นไม้เลื้อยมีหลายชนิดต้องดูที่กลีบปาก

ความเห็นที่ 5

ต้นที่ 2 พวก Sterculia sp. ครับ

ความเห็นที่ 5.1

เห็นด้วยครับ

ความเห็นที่ 6

น่าจะเป็นเอื้องกระพรุ Dipodium pictumครับ