ข่าว: ลำน้ำชีร้อน ความเค็มขึ้นสูง สารแขวนลอยสูง ปลาลอย

จากลิ้ง http://hilight.kapook.com/view/59788

ย่อๆ
ร้อนขึ้นจากใต้ผิวน้ำในระดับความลึก 80-90 cm
อุณหภูมิของน้ำสูงถึง  36-37 C จาก 25 C
pH ประมาณ  6  ซึ่งค่าปกติอยู่ที่  6.5
สารแขวนลอยปนเปื้อนมากเกิน 14000 ppm
ความเค็มสูงผิดปกติมาก วัดได้ถึง 14096 mg/L จากน้ำจืดปกติ ค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 750-1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร

สาเหตุที่คาด http://hilight.kapook.com/view/59788
สำหรับเหตุของการเกิดความร้อน และความเค็มของน้ำ คาดว่าอาจจะมาจาก 2 ปัจจัย อย่างแรกคือ การหมักหมมของซากพืชที่ทับถมกันเป็นเวลานาน และการย่อยสลายของจุลลินทรี ปัจจัยที่ 2 อาจเกิดจากการการทำปฎิกิริยาทางสารเคมีของความเค็ม ที่ฝั่งอยู่ใต้พื้นดิน ทำให้เกิดน้ำร้อนขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องนำดินและน้ำไปตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

สาเหตุที่คาด http://www.thaimuslim.com/readnews.php?c=1&id=14633
สาเหตุนั้นน่า จะเกิดจากบริเวณใต้ท้องน้ำ มีแก๊สชีวภาพที่เกิดจากการหมักหมมตามธรรมชาติในบริเวณที่มีซากพืชซากสัตว์ อยู่มาก เมื่อมีสภาวะที่ขาดออกซิเจน ซากพืชซากสัตว์จะแปรสภาพเป็นก๊าซมีเธน และโดยปกติ แก๊สเหล่านี้จะถูกปิดทับด้วยชั้นทรายและชั้นน้ำของลำน้ำชี แต่ขณะนี้พบว่าระดับน้ำชีลดลงไม่ถึง 1 เมตร ประกอบกับชั้นทรายที่เคยปิดทับพวกนี้ไว้ถูกพัดพาออกไป ทำให้แก๊สสามารถผุดขึ้นมาได้ และกระบวนการนี้เป็นกระบวนการทางเคมี เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน จึงทำให้ดินทราย รวมทั้งน้ำที่อยู่ในบริเวณนั้นมีความร้อน แต่หากมีระดับน้ำเพิ่ม จะคลายความร้อนลง โดยปรากฎการณ์นี้จะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น อาจจะ 1-2 วัน และเมื่อปริมาณแก๊สลดลง ก็จะทำให้ดินบริเวณนั้นเย็นลงเป็นปกติตามไปด้วย

Comments

ความเห็นที่ 1

เกิดหน้าแล้งไม่ว่า งงๆ ว่าทำไมมาเกิดหน้าฝน

ความเห็นที่ 2

ผมว่าปกตินะ เพราะผมเห็นประจำ  --"

ความเห็นที่ 2.1

ทำไมความเค็มถึงขึ้นสูงด้วยละไผ่

? เพราะมันร้อนเกลือเลยละลายลงมาเยอ่ะขึ้น ?

ความเห็นที่ 2.1.1

อ้อ อีสานเวลาน้ำเหลือน้อยๆ(พื้นที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะทุ่งกุลา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร)ไม่จำเป็นต้องร้อนหรอกพี่ น้ำก็มีความเค็มแล้วครับ
จากดินที่เค็มอยู่แล้วส่วนหนึ่ง จากการใช้ปุ๋ยเคมีต่างๆ อีกส่วนหนึ่ง
สองปัจจัยนี้ก็ทำให้น้ำที่ชะล้างมารวมกันในแอ่งมีความเค็มแล้วครับ

ความเห็นที่ 3

แล้วจะเป็นผีกระสือไหม หรือแค่ปุดๆขึ้นมา

ความเห็นที่ 4

อีสาน ดินมีเกลือ น้ำใต้ดินมีเกลืออยู่แล้วนี่ ถ้าน้ำเยอะ เจือจางไปก็ไม่เท่าไหร่ ถ้าน้ำน้อยแล้วถูกแดดเผางวด ก็เค็มขึ้นอยู่แล้ว เหมือน อ่างเก็บน้ำห้วยเค็ม ที่ราษีไศล ไง

ความเห็นที่ 4.1

ตามพี่นณณ์ว่ามาเลย ผมว่าปรากฎการณ์พวกนี้ปกตินะ  ^^